Практика 13.12.2018 / 16:40

Практична підготовка є невід’ємною складовою освітнього процесу здобувачів вищої освіти. Одним із найважливіших критеріїв ефективності роботи університету з підготовки фахівців є те, наскільки успішно випускники закладу вищої освіти можуть впроваджувати прогресивні технології, грамотно організувати роботу та вирішувати у практичній діяльності найрізноманітніші завдання вже з перших днів роботи за фахом.

У період практики особливо інтенсивно проходить процес формування професійних умінь і навичок, оскільки вона провадиться в умовах майбутньої діяльності і фактично являє собою організацію самостійної практичної роботи, спрямованої на вирішення практичних професійних завдань.

Концепція практичної підготовки здобувачів вищої освіти в НУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” базується на нормах Закону України “Про вищу освіту”, «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 р., на підставі яких розроблено «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (введене в дію наказом ректора від 31 серпня 2020 р. № 26).

Для проходження практики на підприємствах міста та області потрібні такі документи:

Угода про практику

Направлення на практику

Звіт про виконання програми практики

А також дані документи доступні для завантаження на сайті НУ “Чернігівська політехніка” за посилання:

https://stu.cn.ua/osvitnij-proczes/praczevlashtuvannya/praktychna-pidgotovka/

Отримати доступ до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», введеного в дію наказом ректора від 31 серпня 2020 р. № 26, Ви можете за посилання:

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/09/polozhennya-pro-provedennya-praktyky-zvo.pdf